متن کامل خبر


 
تدوین راهنمای پیشگیری و کنترل کروناویروس در دانشگاه،‌ توسط مرکز بهداشت و درمان

خلاصه خبر: مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تربیت مدرس به منظور حفظ و مراقبت از سلامت دانشگاهیان اقدام به تدوین راهنما در خصوص ایجاد تمهیدات لازم، پس از آغاز فعالیت آموزشی و اداری و تا برطرف شدن شرایط ویژه و مراقبت از عوامل محیطی و کاهش بار آلودگی کرونا ویروس نموده است.

مرکز بهداشت و درمان دانشگاه تربیت مدرس به منظور حفظ و مراقبت از سلامت دانشگاهیان اقدام به تدوین راهنما در خصوص ایجاد تمهیدات لازم، پس از آغاز فعالیت آموزشی و اداری و تا برطرف شدن شرایط ویژه و مراقبت از عوامل محیطی و کاهش بار آلودگی کرونا ویروس نموده است که توجه به آن می‌تواند در جلوگیری از شیوع و کنترل کورونا ویروس موثر باشد.

با توجه به پیدایش بیماری COVID-19 و اعلام پاندمی و قابل انتظار بودن فعالیت مجدد این ویروس پس از عبور از شرایط اوج فعلی و در نیمه دوم سال افزون بر سایر بیماری‌های ویروسی-تنفسی فصلی، تمامی پیشنهادات و تدابیر ذکر شده با نگاه بلند مدت و برای کل طول سال می‌باشد.

راهنمای پیشگیری و کنترل کروناویروس در هنگام کار در بخش‌های مختلف دانشگاه تربیت مدرس

 

1 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 147