متن کامل خبر


 
ارائه خدمات روانشناختی ویژه به دانشگاهیان درگیر ویروس کرونا توسط مرکز مشاوره دانشگاه

خلاصه خبر: مرکز مشاوره دانشگاه برای دانشگاهیان عزیز درگیر ویروس کرونا و بهبود‌یافتگان و همچنین خانواده آسیب‌دیدگان احتمالی،‌ خدمات ویژه روانشناختی ارائه می‌دهد.

مرکز مشاوره دانشگاه تربیت مدرس برای دانشگاهیان عزیز درگیر ویروس کرونا و بهبود‌یافتگان و همچنین خانواده آسیب‌دیدگان احتمالی در جامعه دانشجویان، اساتید و کارکنان، خدمات ویژه روانشناختی ارائه می‌دهد. این افراد می‌توانند مطابق برنامه زمانی اعلام ‌شده توسط مرکز مشاوره، از خدمات روانشناختی ویژه بهره‌مند شوند.

 

15 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 120