متن کامل خبر


 
نخستین شماره گاهنامه خبری آفریقا منتشر شد

خلاصه خبر: نخستین شماره گاهنامه خبری آفریقا به همت مرکز مطالعات آفریقا منتشر شد.

آخرین اخبار، آمار و واکنش ها به شیوع کرونا در قاره آفریقا ، آخرین خبرها از تحولات سیاسی قاره آفریقا خصوصا درباره لیبی و در حاشیه تحولات آفریقا از محورهای خبری این شماره از گاهنامه خبری آفریقا می باشد.
دکتر سیروس احمدی سرپرست مرکز مطالعات آفریقا در بخشی از پیشگفتار این گاهنامه خبری آورده است: قاره آفریقا قرن هاست که از زمان استعمار تا دوران جدید، مورد بی مهری جامعه جهانی قرار گرفت است . رسانه ها و کشورهای استعمارگر به عمد این قاره را فقیر نشان می دهند در حالیکه در پشت ظاهر فقیرگونه آفریقا، ذخایری از ثروت و ارزش های جغرافیایی و انسانی نهفته است.
آفریقا منبعی بدیع برای مطالعات مرزی، اقتصادی و ... به حساب می آید . بسیاری از مرزهای استعماری در این قاره که عامل وقوع تنش و اختلاف میان کشورها بوده و هنوز هم شمار زیادی از اختلافات حل و فصل نشده است، سازمان های منطقه ای اقتصادی متعدد در آفریقا که تاکنون موفق عمل نکرده اند، منبع مالی و بانکی معتبر با تراز قابل قبول برای بانک هعای معتبر جهانی و ... از جمله موضوعات مطالعاتی درباره این قاره است.
مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس بر خود لازم می داند با انتشار اخبار آفریقا با رویکردی علمی و بی طرف، به شناخت هرچه بهتر این قاره برای متخصصان و دست اندرکاران دانشگاهی و کشور یاری رساند.
دریافت فایل اولین شماره از گاهنامه خبری آفریقا

6 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 250