متن کامل خبر


 
انتصاب مدیران جدید گروه های آموزشی دانشگاه

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه مدیران جدید گروه های آموزشی حقوق بین الملل، حقوق خصوصیٰ مهندسی پزشکی و فرآوری مواد معدنی منصوب شدند.

بر اساس احکام صادره دکتر حوریه حسینی اکبر نژاد به عنوان مدیر گروه حقوق بین الملل، دکتر طیبه صاحب به عنوان مدیر گروه حقوق خصوصیٰ دکتر مهدی عروجی به عنوان مدیر گروه مهندسی پزشکی و دکتر احمد جمشیدی به عنوان مدیر گروه فرآوری مواد معدنی دانشکده فنی و مهندسی منصوب شدند.
رییس دانشگاه همچنین در نامه هایی جداگانه از دکتر مرتضی شهبازی نیا مدیر پیشین گروه حقوق بین الملل و دکتر محمد باقر پارساپور مدیر پیشین گروه حقوق خصوصی و دکتر بابک محمدزاده اصل مدیر پیشین گروه مهندسی پزشکی به خاطر تلاش و خدمات صادقانه ایشان در زمان تصدی مدیریت گروه های آموزشی مذکور تقدیر و تشکر کرد.

3 اردیبهشت 1399 / تعداد نمایش : 395