غلامحسین لیاقت
استاد
  • دکتری: مهندسی مکانیک
  • کارشناسی‌ارشد: ---
  • کارشناسی: ---
  • آدرس: دانشکده مهندسی مکانیک،گروه طراحي كاربردي