جدیدترین اخبار
{f:tip}
سخنرانی دکتر Jan Holstein در مورد علم داده ها در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور
دکتر Jan Holstein در مورد علم داده ها (The Critter Benthos Data Base- An Approach to Biodiversity Data Warehousing)در دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور سخنراني مي نمايند.29 ارديبهشت 1397
{f:tip}
برگزاری کارگاه لزوم استفاده از روش های مولکولی کاربردی در تحقیقات صنعت آبزی پروری
برگزاری کارگاه لزوم استفاده از روش های مولکولی کاربردی در تحقیقات صنعت آبزی پروری توسط جناب آقای دکتر ملک پور29 ارديبهشت 1397
{f:tip}
برگزاری کارگاه ارتباط دانشگاه با صنعت با تاکید بر ترکیبات زیست فعال
سخنرانی علمی ارتباط دانشگاه با صنعت با تاکید بر ترکیبات زیست فعال توسط دكتر صابر خدابنده29 ارديبهشت 1397
{f:tip}
تجلیل از اساتيد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی در دانشگاه
تجلیل از اساتيد نمونه و تلاشگر و منتخب پژوهشي دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی در دانشگاه29 ارديبهشت 1397
{f:tip}
کارگاه آموزشی مهارت ها و تجارب موفق مدیریت گروه های آموزشی
کارگاه آموزشی مهارت ها و تجارب موفق مدیریت گروه های آموزشی 26-2-97 26 ارديبهشت 1397