علوم تشریح


 

bullet تاریخچه

گروه آموزش علوم تشریح همزمان با تأسیس دانشگاه تربیت مدرس، در سال 1361، در دانشکده علوم پزشکی شروع به‌کار نمود. ابتدا در زمان تاسیس این گروه مسئولیت آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در 2 گرایش بافت و جنین و آناتومی پذیرش میشدند که با تغییر سیاست های وزارت خانه در سال 77 تا کنون فقط در یک رشته علوم تشریح صورت میپذیرد . در سال 1395، گروه علوم تشریح اقدام به ایجاد دو رشته جدید بیولوژی تولید مثل و مهندسی بافت نمودند که در پایان اولین دوره پذیرش طبق تصمیم شورای گروه علوم تشریح و گروه هماتولوژی و با موافقت دانشکده رشته مهندسی بافت با الحاق به رشته سلولهای کاربردی از گروه علوم تشریح جدا گردید

bullet رسالت گروه

تربیت اعضای هیأت‌‌علمی متخصص و متعهد، محققان مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی در رشته علوم تشریح و بیولوژی تولید مثل مورد نیاز دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و مراکز باروری و ناباروری کمک به توسعه و گسترش تحصیلات عالی و همچنین مشارکت در توسعه و تقویت نهضت تولید علم و آموزش دانشجویان رشته های پزشکی و کمک به درمان زوج های نابارور و کم توان باحفظ کنترل و نگهداری سطح جمعیت کشور با تأکید بر مبانی اسلامی و کاربردی کردن دستاوردهای علمی-پژوهشی و درنهایت اشاعه فضایل اخلاقی و روحیه ایثار در راستای ارزش‌ها و آرمان‌های ایران اسلامی است.

bullet فعالیت‌های اعضای گروه

علاوه بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی، مشارکت در طراحی و بازنگری برنامه های درسی تخصصی پرستاری در مقاطع مختلف، مشارکت در تاسیس و فعالیت در انجمن‌های علمی پرستاری و سایر رشته‌های وابسته، برنامه‌ریزی و اجرای کارگاه‌های تخصصی در پرستاری ازجمله: مدیریت پرستاری، تحقیقات کیفی، ابعاد مختلف پرستاری بالینی و آموزش بهداشت برای جامعه پرستاری بالینی و آموزشی، تدوین و ساماندهی علم پرستاری از طریق مشارکت در راه‌اندازی مجلات علمی- پژوهشی، داوری علمی مقالات و عضویت در شورای سردبیری، برنامه‌ریزی و برگزاری همایش و کنگره‌های مرتبط با پرستاری، عضویت رسمی اعضای گروه در کمیته‌ها، شوراها، و گروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی‌های کلان پرستاری (معاونت‌ پرستاری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) از سایر فعالیت های اعضای گروه می باشد.

bullet محورهای پژوهشی گروه

Ovarian Cryopreservation & transplantation &
Follicular invitro maturation
انجماد و پیوند بافت تخمدان بلوغ فوليكولی در شرايط كشت
تكوين جنين در شرايط كشت
Invitro embryo development
Spermatogonial Stem Cell
سلول‌های بنیادی اسپرماتوگونیا
Cell and Molecular Biology of Embryo & Gamet
بیولوژی سلولی و مولکولی جنین و گامت
ترميم ضايعات نخاعی
Spinal cord injury repair
Stem cell differentiation to neuroepithelial cell
تمايز سلول‌های بنيادی به سلول‌های نورواپی تليال
Ovarian Cryopreservation & Transplantation
پیوند تخمدان انجمادی
In Vitro Growth of Embryo and Ovarian Follicle & Artificial Follicle
رشد جنین و فولیکول در محیط آزمایشگاه و ساخت فولیکول
همچنین پژوهش در راستای کمک به افزایش کیفیت زندگی افراد دارای مشکلات آناتومیکی و حرکتی و نابارور در جامعه با تکیه بر نوآوری‌ها و مقالات و تحقیقات روز دنیا