دفتر مديريت آموزش‌های آزاد ، در جهت تحقق سياست‌های برنامه چهارم توسعه كشور با رويكرد به تنوع روش‌های آموزشی در سطح جهان و به منظور فراهم آوردن امكان دسترسی بيشتر افراد مستعد و علاقه‌مند به تحصيلات تكميلی و پاسخگويی به تقاضای روزافزون متقاضيان ، گسترش مرزهای دانش و توسعه برنامه‌های آموزشی و بهره‌گيری مناسب‌تر از امكانات و منابع موجود دانشگاه، اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی مختلف نموده است.


جدیدترین اخبار
دوره تابستانی آموزش مقدماتی متلب
دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه برگزاری می کند: دوره تابستانی آموزش مقدماتی متلب 13تیر1396
دوره آموزشی - مهارتی طراحی مدل کسب و کار ناب
دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه برگزاری می کند: دوره آموزشی - مهارتی طراحی مدل کسب و کار ناب 27خرداد1396
دوره آموزشی - مهارتی، مهارتهای شغلی و زندگی برای شغل اولی
دفتر آموزشهای آزاد دانشگاه برگزاری می کند: دوره آموزشی - مهارتی، مهارتهای شغلی و زندگی برای شغل اولی 27خرداد1396