ارتباط با ما


 
  • آدرس: ضلع جنوبی دانشگاه تربیت مدرس؛ خیابان سیندخت؛ کوچه شهریور؛ پلاک 77.
  • تلفن تماس مستقیم با مدیریت: 88634164 | 82883071
  • تلفن پذیرش درمانگاه:4 - 82883853
  • Email: clinic@modares.ac.ir